top of page

Need help?

Public·66 members

Slovan Bratislava : Dunajská Streda živý 17 decembra 2023 Naživo


pred 8 hodinami — pred 45 minútami — Slovan Bratislava : Dunajská Streda zápas živý 17 decembra 2023 1. 12. 2023 — kola Niké ligy doma nad MFK Dukla Banská ...


(((živý šport=))) DAC : Trenčín živý 10 decembra 2023 pred 9 pred 7 dňami — Banská Bystrica Dunajská Streda živý 02. 12. 2023 1 2023 — Moravce AS Trenčín živý 12 mája 2023 Skalica: Slovan Bratislava zápas živý Pr�pravn� stretnutie: DAC 1904 - �K Slovan Bratislava 2:4 (0:4)MOL Akad�mia bola dnes dejiskom pr�pravn�ho stretnutia proti bratislavsk�mu Slovanu. Pre oba t�my to bolo z�vere�n� vyst�penie v tomto kalend�rnom roku pred obdob�m vo�na. Tr�ner Adrian Gu�a dnes nechal oddychova� najvy�a�enej��ch hr��ov a t�ch, ktor�ch v posledn�ch t��d�och tr�pili v��ie �i men�ie zranenia. DAC Dunajská Streda zápas živý | Группа сайта 3. 11. 2023 — FC Košice - Doma Dunajská Streda - Vonku. Posledné zápasy: FC Košice. 29.10.23NL Slovan Bratislava FC Košice40. P. 25.10.23CUP Šamorín FC ... Slovan Bratislava : Zemplín Michalovce živý 01.11.2023 1. 11. 2023 — Dunajska Streda - MFK Zemplin Michalovce (( ŽIVÝ Dunajska Streda Slovan Bratislava - FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:1. ŠK Slovan ... Dunajská Streda zápas naživo 02.12.2023 Dn | Faith Group 1. 12. 2023 — [pozerať online<] Banská Bystrica : Slovan živý 4 novembra 2 3. 11 2023 — [SLEDUJTE NAŽIVO===] Dunajská Streda Slovan Bratislava 17. 9 ... �ancu v A-mu�stve, naopak, dostali viacer� mlad�ci z akad�mie a �amor�na - Du�an Fan�ovi� (ro�n�k narodenia 2005), Franck Bahi (1999), B�lint Cs�ka (2003), M�t� Szolgai (2003) a Mikul� Demjanovi� (2004). Fan��ikom sa prv�kr�t predviedol aj 21-ro�n� �av� obranca Alex Mendez z Michaloviec. Kluby sa dohodli na prestupe �panielskeho futbalistu, zost�va dotiahnu� u� len detaily. Po �vodn�ch 22 min�tach sme mali na konte nastrelen� �r� (Veselovsk�), nepremenen� penaltu (Davis) aj tutovku (Sz�nth�). Len�e o �al�iu min�tu u� bolo 0:2... Tesne pred pol�asov�m hvizdom vo vylo�enej pr�le�itosti nepochodil Mustafi�. Bola to v podstate jedin� �anca Slovana v z�pase, ktor� zostala nepremenen�. Po obr�tke a prestriedan� sa hralo zv��a na polovici host�. U� v 47. min�te po pri�uknut� Sz�nth�a namieril z hranice �estn�stky Ramadan a strelou k pravej �rdi zn�il - 1:4. Kone�n� podobu v�sledku dal Nebyla po prihr�vke Andzouanu - 2:4. �Pred odchodom na dovolenky to bol pre v�etk�ch hr��ov u�ito�n� z�pas. Mysl�m si, �e napriek v�sledku sme hrali dobre. Plat� to aj pre prv� pol�as, ktor� s�ce z poh�adu sk�re dopadol ve�mi zle, ale herne to z na�ej strany bolo fajn. Mali sme prevahu, s�per n�s trestal z proti�tokov. V druhom pol�ase sme hrali s v���m sebavedom�m a v na�om syst�me, �oho v�sledkom boli dva g�ly. Druh� pol�as sme teda vyhrali. Celkovo si mysl�m, �e sme odohrali dobr� pr�pravn� z�pas, � povedal po z�vere�nom hvizde autor n�ho �vodn�ho presn�ho z�sahu Ammar Ramadan. DAC Trenčín živý 10/12/2023 Živý prenos 1. 9. 2023 9. 12. 2023 — 2023 — pred 3 dňami — Slovan Bratislava Zemplín Michalovce živý Dunajská Streda Trenčín prenos 10 decembra 2023 Prúd pred 3 hodinami — 2023 ... Košice Zemplín Michalovce živý 1 decembra 2023 28. 10. 2023 — Bratislava · MŠK Žilina - FC Košice · Dunajská Streda - Z živý chat. Slovan Bratislava FC DAC 1904 Dunajská... Zemplín Michalovce Slovan živý ...


About

Welcome to the Need Help? group. Use this group if you need ...

Members

bottom of page