top of page

Need help?

Public·67 members

Slovan : DAC sledovať zápas 17.12.2023 Streaming


Kde sledovať v TV tento kvalifikačný zápas naživo? Futbal: Slovensko ... Naživo - NIKÉ LIGA: Slovan - DAC 1904. Priamy prenos. Program práve beží. 20%+ ...


janu�ra liga pokra�uje 10. febru�ra, kedy o 15:00 priv�tame na na�om �tadi�ne Skalicu. �akujem za pozornos� po�as cel�ho roka 2023. Prajem v�m vesel� Vianoce a ��astn� nov� rok 2024. Dovidenia! Tla��me v z�vere�n�ch min�tach, ale zatia� bez �spechu. Striedanie v t�me �K Slovan Bratislava: z ihriska odch�dza �avri�, prich�dza Ka�ia. Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te �es� min�t. Niké liga / ŠK Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda 2:1 pred 22 minútami — Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie Róbert Polievka zaznamenal v sobotňajšom zápase záverečného 18. kola jesennej časti najvyššej ... �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Ramadan). Roh Ramadana doletel na vzdialenej�iu �r�. Sp� pred br�nku ju poslal Brunetti, no Gruszkowski ju v n�ro�nej poz�cii nedok�zal umiestni�. Striedanie v t�me �K Slovan Bratislava: z ihriska odch�dza Toli�, prich�dza Kankava. Brunetti sa pribli�ne z osemn�stich metrov odhodlal k strele a bol to par�dny pokus. Tvrd� pokus umiestnil pod brvno, kde v�ak Borjan dok�zal zakro�i�. Mali sme priamy kop z dobrej vzdialenosti, ale premrhali sme ho. Dom�ci dokonca zalo�ili r�chlu kontru, na konci ktorej Kucka p�lil ved�a. Aj ten zahral Toli�. G�lom sa tak jeho snaha ani omylom nemohla skon�i�. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Ka�a). Tentokr�t sa Trusa sna�il nacentrova� loptu do �estn�stky, ale nebol �spe�n�. Oba celky na�alej vych�dzaj� z mimoriadne pozornej obrany. O nie�o viac m� loptu na kopa�k�ch Slovan, ale do nebezpe�nej poz�cie sa ani raz nedostal. Lich� h�adal v pokutovom �zem� spoluhr��a, ale to by musel vysla� presnej�� center. Prv� strelu v stretnut� m� na svedom� Mendez. Loptu v�ak namieril len presne do Borjanovho n�ru�ia. Andzouana strelil g�l, ale probl�m je v tom, �e Trusa e�te predt�m bol s loptou mimo pokutov�ho �zemia. Za�iatok je opatrn� z oboch str�n. To je v derby a na konci jesennej �asti pochopite�n�. U� hne� v �vode stretnutia m�me zauj�mav� inform�ciu a to, �e sa v na�om sektore nach�dza 152 �lto-modr�ch s�dc. Na vzdialenej�ej �rdi na�iel Kucku, ale ten sa v n�ro�nej poz�cii nepresadil. Andzouana na m�le u�iel obrane, ale pomohol si zrejme tesn�m ofsajdom. Jeho netrafenie odkrytej br�ny z ostr�ho uhla tak a� tak nemrz�. Lovat poslal loptu od rohovej z�stavky priamo do mal�ho v�pna, kde kra�oval Trusa. Ani po inkasovanom g�le sa n�m proti siln�mu Slovanu nedar� prevzia� iniciat�vu. Ver�me v�ak, �e ani z�aleka sme e�te nepovedali posledn� slovo. My sme v r�mci odvety vybojovali rohov� kopy, ale Vit�lis spoluhr��a v �estn�stke nena�iel. Slovan dal g�l! �avri� sa na br�nkovej �iary pustil do pokutov�ho �zemia. V �om na�iel dobre postaven�ho Toli�a a aj ke� sa strely dotkol Gruszkowski, tak g�lu nedok�zal zabr�ni�. Lovat nastrelil brvno, ale takmer z prav�ho uhla. Blackmanova prihr�vka sa oprela do Brunettiho a len tesne skon�ila mimo pokutov� �zemie. Ramadan h�adal v �estn�stke Ka�u, ale ten bol pokryt�. �lt� karta pre t�m �K Slovan Bratislava (Kucka). �o pokrikuj� "fan��ikovia" Slovana je nechutn�. Obrovsk� hanba z praveku. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza �erm�k, prich�dza Ramadan. �lt� karta pre t�m �K Slovan Bratislava (Lovat). Hostia sa nie�o sna�ili vymyslie� na pravom kr�dle, ale �ikovne sme si s nimi poradili. Obrana Slovana zabudla na Andzouanu, ktor� dostal loptu u� na vlastnej polovici pre�printoval takmer a� k br�nke, kde ho dom�ci dobehli a nakoniec vyp�lil len tesne nad. DAC 1904Koniec z�pasu. Je koniec. Po z�vere�nom hvizde sm�time. Derby proti Slovanu sme prehrali po spornom g�le, po ktorom budeme zimova� na 5. mieste. �akujeme fan��ikom za podporu po�as cel�ho roka a to doma aj vonku. Ste najlep��! Jesenn� �as� sez�ny 2023/24 je definit�vne na konci. Pr�pravu na jar je na programe 8. Fortuna liga 2022/2023 ŠK Slovan Bratislava – FK Železiarne Podbrezová · MFK Zemplín Michalovce – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble · FC Spartak Trnava – MŠK Žilina · FC DAC 1904 Dunajská ... Loptu zavesil pod brvno, kde Borjan nemal n�rok na z�krok. B�li sme sa v�ak po poriadne prudkej strele Barseghjana. Popovi� sa nedal nachyta� a poradili sme si aj s n�sledn�m rohom. Toli� poslal loptu od rohovej z�stavky tie� do �estn�stky, kde tentokr�t kra�oval Ka�a. �avri�ovi strelu z uhla Popovi� vyrazil na roh. Prehr�vame, ale na�i fan��ikovia aj na�alej oddane povzbudzuj�. Nesmierne ver�me, �e to prinesie svoje ovocie. Kucka sa v�ak tentokr�t u� k strele dostal, ale nebol presn�. �tandardku Slovana rozohral Toli�. Slovan Bratislava : Dunajská Streda sledovať zápas 17 decemb pred 4 hodinami — Slovan DAC sledovať zápas 17 decembra 2023 pred 11 hodinami — Slovan DAC NOVA SPORT 3 Zajtra08:45 Real Madrid - Villarreal CFZáznam 17 ...


About

Welcome to the Need Help? group. Use this group if you need ...

Members

 • Lisa Tervo
 • Love
  Love
 • Aya Ch
  Aya Ch
 • Evaa
  Evaa
 • Nikk
  Nikk
bottom of page