top of page

Need help?

Public·67 members

Sigma Olomouc Viktoria Plzeň koukněte se 17 prosince 2023


před 7 dny — SK Sigma Olomouc ... Viktoria Plzeň Slovácko koukněte se živě 12 listopadu 2023 12. 11. 2023 — živě 16 září 2023 před 22 hodinami — Viktoria ...


U� v 50. minut� zv��il na 2:0 navr�tilec do sestavy Petr Trapp, k n�mu� se m�� dostal po nahr�vce Petr�ely. Za pomoci te�e olomouck�ho obr�nce pak p�ekonal plze�sk� z�lo�n�k Drobisze. O dv� minuty pozd�ji zkusil sv� st�eleck� �t�st� obr�nce Jir��ek, ale jeho st�ela z d�lky �la mimo. V 55. minut� dok�zal svou rychlost v souboji se dv�ma obr�nci Rezek a b�el s�m na olomouck�ho brank��e. Olomouc Viktoria Plzeň koukněte se živě 16/11/2023 Živý 16. 11. 2023 — Sigma Olomouc Slavia Praha přenos živý 12/11/2023 Volný, uvo před 3 dny — Viktoria Plzeň Karviná koukněte se živě 29 října 2023 8. Online: ... Viktori�n k utk�n� se Sigmou Olomoucsestavy FC Viktoria Plze� Tich��ek - Limbersk�, Rada, Halama, Jir��ek - Petr�ela (81. Lecjaks), Kol��, Trapp, Horv�th, Rezek (86. Vacul�k) - Varadi (75. Mlika). SK Sigma Olomouc Drobisz - Rossi, �u�kav�evi�, Kom�rek, Heidenreich - Janotka (39. Kaz�r), Ka���k, T. Ho�ava, Onofrej (69. Nepo�itek), Hubn�k - Ordo� (84. Petr). statistiky Branky: 32. Ve 28. minut� hlavi�koval na Drobiszovu branku Varadi, ale nepoda�ilo se mu d�t do bal�nu takovou razanci. S jeho zakon�en�m si brank�� Sigmy poradil. Vz�p�t� se ke st�ele hlavou dostal na druh� stran� Ho�ava, ale i Tich��ek nem�l s jeho pokusem sebemen�� probl�my. 33. minuta u� byla okam�ikem Jana Rezka, kter� vystihl �patnou p�ihr�vku na Drobisze a s chladnou hlavou zakon�il nechytateln�m technick�m pokusem k lev� ty�i olomouck� branky. Viktoria se ujala veden� 1:0. O t�i minuty pozd�ji se znovu zachv�la ty� Drobiszovy branky. Po p�i�uknut� Horv�tha na Jir��ka, jen� vz�p�t� centroval do v�pna Sigmy, ji nast�elil Trapp. N�stup do druh�ho polo�asu m�li viktori�ni skv�l�. Zlín Hradec Králové Přímý přenos 16 prosince 2023 Sport před 15 hodinami — koukněte se živě 9 14. 11. 2023 — 2023 — Online FC Slovácko 18 FORTUNA 12., 18:00 Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň 17. 12., 15:00 Baník ... Sigma Olomouc Viktoria Plzeň přenos živě 17/12/2023 Živý před 9 hodinami — Sigma Olomouc Viktoria Plzeň přenos živě 17/12/2023 Živý přenos TV. Live stream of the match Sigma Olomouc vs FC Viktoria Plzen from 16.11.2023. Naopak se ale musel obej�t bez Jakuba Navr�tila, jen� na Kladn� obdr�el �tvrtou �lutou kartu v sez�n�, a Tom�e Krbe�ka, kter�ho op�t tr�p� t��sla. U� od prvn�ch minut utk�n� se Viktoria sna�ila diktovat tempo hry. K prvn� st�ele z�pasu se dostal po t�ech minut�ch hry kapit�n Horv�th, ale zam��il nad branku Olomouce. Chv�li po Horv�thov� st�ele zahr�vali dom�c� dva rohov� kopy. SK Sigma Olomouc proti Viktoria Plzeň živé skóre, H2H a Aktuální skóre SK Sigma Olomouc vs. Viktoria Plzeň (a online přímý přenos s videem) začíná 17. 12. 2023 v 14:00 UTC at Andruv Stadion stadium, Olomouc city, ... Drobisz jeho pokus je�t� zastavil, ale na dor�ku Petr�ely dos�hnout nemohl. Po deseti minut�ch druh�ho polo�asu vedla Viktoria u� 3:0. Zahrozili i host�. Po p��m�m kopu Sigmy se perfektn� robinson�dou vyt�hl Tich��ek. N�sledoval rohov� kop Olomouce, plze�sk� g�lman musel znovu zasahovat a vy�kr�bl m�� na roh. O p�r okam�ik� pozd�ji se k dal�� st�ele dostal Petr�ela, ale bohu�el nezam��il mezi t�i ty�e olomouck� svatyn�. V 77. minut� Viktoria zv��ila na 4:0! Po nahr�vce Petr�ely se ��til na Drobisze Kol��, kter� mu nedal ��dnou �anci. Viktori�ni mohli p�idat je�t� dal�� branky, ale tentokr�t fotbalov� �t�st�na nest�la na jejich stran�. Sigma jde v poháru na oslabenou Plzeň. Viktorii chybí opory Fotbalisty Sigmy Olomouc čeká ve čtvrtek osmifinále MOL Cupu. Od 15 hodin se představí na Andrově stadionu proti Viktorii Plzeň, které bude scházet hned ... [[TELEVIZE>>]] Mladá Boleslav Slovácko koukněte se 16 před 23 hodinami — FC... Sigma Olomouc Plzeň přenos živě 16 listopadu 2023 Dnes 16. 11. 2023 — FC Viktoria Plzeň - SK Sigma Olomouc (FORTUNA:LIGA) FC Viktoria ... Rezek p�i�ukl hlavou Halamovi, kter� z�stal ve v�pn� po rohov�m kopu, zakon�il a nast�elil pravou ty�! M�� se odrazil k Rezkovi a ten napodobil Halamu a takt� oraz�tkoval pravou ty� olomouck� branky! V posledn�ch minut�ch utk�n� se uk�zal ochoz�m svou formu i g�lman Tich��ek, kter�ho nep�ekonal ani Petr, a udr�el svou t�et� nulu v sez�n�. FC Viktoria Plze� � SK Sigma Olomouc 4:0 Polo�as: 1:0 Branky: 33. Rezek, 50. Trapp, 54. Petr�ela, 76. Kol��. Rozhod��: Ad�mek - Filgas, Kub��. �K: Rada, Petr�ela - Ka���k, Ordo�. Div�ci: 2538 V posledn�m utk�n� podzimu hostila Viktoria Plze� na stadionu ve �truncov�ch sadech olomouckou Sigmu. P�in��me v�m v elektronick� podob� klubov� zpravodaj VIKTORI�N... V posledn�m podzimn�m utk�n� leto�n�ho ro�n�ku p�iv�tala Viktorka ve �truncov�ch sadech Sigmu Olomouc. Olomouck� t�m za��v� velmi poveden� rok � v tabulce mu p�ed sobotn�m st�etnut�m pat�ila �tvrt� p���ka. Prohru Sigma nezaznamenala ji� sedm z�pas� v �ad�. Viktori�ni v minul�m kole naopak poprv� pod taktovkou Pavla Vrby vy�li z utk�n� bodov� napr�zdno. Do dne�n�ho z�pasu m�l tren�r Vrba k dispozici ji� kapit�na Pavla Horv�tha s Petrem Trappem, kte�� si odpykali disciplin�rn� tresty. (Sledujte Online) Sigma Olomouc Plzeň Přímý přenos 16 15. 11. 2023 — Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc Sigma Olomouc koukněte se výsledky, program zápasů, Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň Stránka Sigma Olomouc ...


About

Welcome to the Need Help? group. Use this group if you need ...

Members

bottom of page